Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2015

ankarra
10:17
7862 35b7
ankarra
10:16
biblia jakiej nie znałeś.

 

Seks i wartości rodzinne:


- Abraham prostytuuje własną żonę faraonowi (Rdz 12:11-16)
- Ojciec wydaje 2 swoje córki na zbiorowy gwałt (Rdz 19:1-8)
- Mężczyzna wydaje swoją konkubinę na zbiorowy gwałt. Po zakończeniu orgii ćwiartuje jej ciało (Sdz 19:22-30)
- ... rozwiń całośćDwie córki Lota upijają swojego ojca w celu podjęcia z nim czynności prokreacyjnych (Rdz 19:30-38)
- Kobieta udaje prostytutkę by uwieść swojego teścia (Rdz 38:12-30)
- Opis rozmiarów męskiego przyrodzenia oraz obfitości ejakulatu, w kontekście erotycznym (Ezekiel 23:20)
- Wytrysk pozapochwowy jako metoda antykoncepcji Onana (Rdz 38:1-10)

Prawa człowieka:


- Nakaz podboju sąsiednich narodów i ludobójstwa. (Pwt 7:1-2)
- Opis mordowania dzieci na oczach ojców, oraz gwałtów na ich żonach (Iz 13:15-16)
- Prawo wojenne: jeńców należy wymordować wraz z ich rodzinami (Liczb 31:17)
- Prawo ojca: nieposłuszne dziecko należy ukamieniować. Szczególnie jeśli chce zmienić wyznanie. (Pwt 21:18-21)
- Prawo męża: zabij żonę, jeśli zataiła utratę dziewictwa przed ślubem (Pwt 22:13-24)
- Jak należy karać za (męski)homoseksualizm? Oczywiście śmiercią. (Kpł 18:1-22, 20:1-13)
- Jak należy ukarać mężczyznę za gwałt? Przymusowym małżeństwem. (Pwt 22:28-29)
- Sakralna dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych. (Kpł 21:16-24)
- Nakaz dyskryminacji kobiet (Pwt 22:5, list do Efezian 5:22-23, 1 list do Tymoteusza 2:11-12, 1 1 list Piotra 3:1-2)

Niewolnictwo:


- Niewolnik powinien być posłuszny panu (l. do Efezjan 6:5-9, l. do Kolossan 3:22-24)
- Niewolnik powinien znosić złe traktowanie przez surowego pana (1 list św Piotra 2:18-21)
- Prawa właściciela i niewolnika (Kpł 22:11, 25:44, Wyj 21:1-32)
- Przykazanie Dekalogu: "Nie będziesz pożądał niewolnika ani niewolnicy bliźniego swego" (Wyj 20:17)
- Niewolnictwo seksualne: nie będziesz bzykał niewolnicy bliźniego swego. (Kpł 19:20)
- Niewolnictwo seksualne: jeśli córka pokonanego wroga jest dziewicą, może zachować życie jako twoja zabawka seksualna (Liczb 31:17-18)

Inne ciekawostki:


- Kanibalizm rodzinny: rodzice zjadają swoje dzieci (2 Królów 6:28-29, Kpł 26:29)
- Składanie ofiar z ludzi (Kpł 27:1-29, Sdz 11:29-40)
- Noc żywych trupów: zombie powstawały z grobów i rozlazły się po Jerozolimie (Mt 27:52)
- Grzebanie żywcem całych rodzin jako forma kary (Liczb 28:16-33)
- Wysmarowanie twarzy fekaliami jako forma kary (Malachiasza 2:3)
- Zalecanie samookaleczania jako prewencję przed grzechem (Mt 5:28-30, Mk 9:43-45)
- Gościnność: kobieta zaprasza gościa na nocleg, po czym morduje go śpiącego, wbijając mu młotkiem palik w skroń (Sdz 4:21)

Potwory, magiczne zwierzęta i rośliny:


- gadający wąż
- gadający krzak
- gadający osioł
- Jednorożec (koń z pojedynczym rogiem)
- manna spadająca z nieba
- laska Aarona która zakwitła i wydała owoce migdałowe
- wielka ryba, w której brzuchu połknięty Jonasz spędził 3 dni
- olbrzymy Nefilim (spłodzeni przez "synów bożych" z ziemskimi kobietami)
- Moloch
- Behemot
- Lewiatan
- satyr (pół człowiek, pół kozioł)
- bazyliszek (skrzyżowanie koguta ze smokiem, ang. cockatrice, nie występuje w polskich wersjach Biblii)
- baran z siedmioma rogami i siedmioma oczami (postać Boga w dzień apokalipsy)
- lew z sześcioma skrzydłami (towarzysz Boga w sali tronowej w Niebie)
- siedmiogłowy smok

Czary i magia:


- woda zamieniona w wino
- kij zamieniony w węża
- żona Lota zamieniona w słup soli
- glina zamieniona w Adama
- dziewica która magicznie zaszła w ciążę
- włosy Samsona jako źródło nadludzkiej siły
- ludzie żyjący 900 lat (Adam i jego potomkowie)
- zatrzymanie słońca w ruchu na czas bitwy
- wpływ na losy bitwy poprzez uniesienie rąk do góry
- rozstąpienie się morza
- woda wypływająca ze skały po uderzeniu w nią kijem
- chodzenie po wodzie
- uleczenie ślepoty za pomocą okładu z błota ze śliny
- uleczenie głuchoty za pomocą włożenia obślinionego palca do ucha pacjenta
- uleczenie niemoty za pomocą dotknięcia obślinionym palcem języka pacjenta
- pojedynek magików żydowskich z egipskimi, Izrael-Egipt 1:0 (Księga Wyjścia 10:7-13)

Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaatheism atheism

March 18 2015

ankarra
14:23
4228 9e10
ankarra
14:22
4205 f1a7 500
Reposted byGixer Gixer
ankarra
14:21

March 12 2015

ankarra
12:09
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabollabolla bollabolla

March 11 2015

ankarra
15:17

These Amazing Interiors Will Inspire You

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; These Amazing Interiors Will Inspire You (42 pics) 15:34 07.03.2015, Maxx, amazing, World Of Technology There are some pretty incredible interiors captured in these pictures. If you're looking to redecorate, you've come to the right place for inspiration.

Reposted fromlockes lockes viabollabolla bollabolla
15:08
9355 e5c5 500

alton1991:

lovestodeepthroat:

damn

everything about this is true

Reposted fromfist-of-shipping fist-of-shipping viacomics comics

March 06 2015

ankarra
11:49
7612 0473 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne

March 05 2015

ankarra
20:12
5528 636c 500
tak bardzo to znam
Reposted fromblank-page blank-page viabollabolla bollabolla
ankarra
13:52
4732 688e 500

February 26 2015

17:05
1573 4109

boingboing:

U-Ram Choe’s kinetic light sculptures

He imagines them as living organisms, and each is created with a mythologized scientific nomenclature.

Reposted frombwana bwana viabollabolla bollabolla
ankarra
17:03
Reposted fromsaski saski viapl pl
ankarra
17:02
9026 c4ae 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viaatheism atheism
ankarra
17:02
ankarra
17:02
6935 205f
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
ankarra
17:00
ankarra
15:26

Shiba inu trying to rescue a fish.
Reposted fromapatia apatia viaseksgrupowy seksgrupowy
ankarra
14:58
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viabollabolla bollabolla
14:57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl