Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2015

14:57
ankarra
14:50
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: 'bądź dobrej myśli, bo po co być złej'. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los, nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia.
— Stanisław Lem
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
ankarra
14:50
ankarra
14:47
5264 8e4f
Reposted from1923 1923 viapl pl
14:42
ankarra
14:41
Reposted fromzielono zielono viahaber haber

February 16 2015

ankarra
23:48
8322 1241
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
ankarra
23:40
3860 e73a 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
ankarra
23:32
6479 55b6
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
ankarra
23:24
1113 838c 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
ankarra
22:54
7018 185a
ankarra
22:46
Reposted fromncms ncms viahaber haber
ankarra
22:45
9877 e2fd 500
Reposted fromfub fub viaatheism atheism
ankarra
15:24
1229 0431
Reposted fromdailylife dailylife viabittermoon bittermoon

February 13 2015

ankarra
14:00
ankarra
13:59
Oni mnie nie lubią. Nie szkodzi. Kiedyś spotkam kogoś, kto będzie mnie lubił, nawet gdy nie będę się o to starać. Gdy ktoś cię lubi, bo się starasz, to nie lubi cię takiej, jaką jesteś. Lubi nieprawdę o tobie.
— Terakowska
Reposted fromnoicoztego noicoztego viabittermoon bittermoon
ankarra
13:59
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viabittermoon bittermoon
ankarra
13:43
2537 9103
Reposted frompolciak polciak viabittermoon bittermoon

February 11 2015

ankarra
17:08
Reposted fromgeo404 geo404 viabollabolla bollabolla
ankarra
17:01
Reposted fromfungi fungi viaatheism atheism
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl